Dienstenwijzer Van den IJssel-Financieel Advies

Van den IJssel-Financieel Advies
Boomstede 522
3608 BK Maarssen
06 22 91 99 41
info@vandenijssel-financieeladvies.nl
www.vandenijssel-financieeladvies.nl

Inleiding

Van den IJssel Financieel Advies is een onafhankelijk en zelfstandig financieel advieskantoor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 70781478.

In dit document informeren we u over de wijze waarop Van den IJssel Financieel Advies haar werkzaamheden uitvoert en de manier van beloning.

Het Financieel Adviestraject is geschikt voor iedereen die meer grip wil hebben op zijn of haar financiële situatie. Het traject is ook geschikt voor particulieren of ondernemers waarbij de privé-situatie gewijzigd is, bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden van een partner. Door het Adviestraject krijgt u inzicht hoe u op korte en op lange termijn uw financiën kunt afstemmen op uw levensdoelen.

De dienstverlening in een stappenplan:

Inventarisatie, overzicht en bewustwording.

Een uitgebreide inventarisatie van uw huidige financiële situatie, uw wensen, uw doelen en dromen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: – Uw gezinssituatie en relaties, – Inkomen en werk, – Vermogen, lopende financieringen, voorzieningen en verzekeringen, – Mogelijke wensen, doelen en dromen, – Kennis, ervaring en risicobereidheid, – Testamenten en huwelijkse voorwaarden.

Analyse

Nadat we een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en behoeften gaat Van den IJssel Financieel Advies over tot het analyseren van uw gegevens. Van den IJssel Financieel Advies signaleert eventuele financiële risico’s en laat zien of (en op welke wijze) het mogelijk is om uw wensen, doelen en dromen financieel haalbaar te maken.

Aanbevelingen

Op basis van de inventarisatie en onze analyse komen we uiteindelijk tot één of meerdere aanbevelingen, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen, uw financiële positie en uw bereidheid om wel of niet te investeren KvK: 70781478|BTW: 1760.20.706.B.01|IBAN: NL 78 KNAB 0257 0892 41 2

Van den IJssel Financieel Advies presenteert u één of meerdere oplossingsrichtingen waarmee u eventueel geconstateerde financiële risico’s kunt beperken. Daarnaast laten we in deze oplossingsrichting(en) zien op welke wijze u uw wensen, doelen en dromen financieel haalbaar kunt maken.

Hierbij adviseert Van den IJssel Financieel Advies geen concrete producten en/of oplossingen van een specifieke aanbieder. Wel plannen we samen een strategie zodat u uw gewenste doelen kunt realiseren.

Uitvoeren

Onafhankelijkheid en adviesvrijheid; Van den IJssel Financieel Advies bemiddelt niet in financiële producten en heeft dus geen afspraken met financiële instellingen over vergoeding voor bemiddeling. U kunt ervoor kiezen om door middel van execution only zelf bepaalde producten aan te schaffen.

Indien gewenst kunt u gebruik maken van mijn netwerk van specialisten waaronder accountants, fiscalisten, notarissen, register valuators en advocaten. Doordat Van den IJssel Financieel Advies deze specialisten goed en duidelijk voorziet van de benodigde informatie, geeft hun inzet u maximaal rendement tegen lagere kosten.

Onderhouden

Na 2 maanden neemt Van den IJssel Financieel Advies contact met u op om te vernemen of dat de uitvoering goed is verlopen en of er nog zaken bijgesteld of afgerond moeten worden.

Tijdbesteding

Voor een vlotte uitvoering is het belangrijk dat u Van den IJssel Financieel Advies (bij voorkeur digitaal) tijdig en adequaat voorziet van de benodigde feitelijke gegevens en gevraagde informatie. De geschatte doorlooptijd voor de uitvoering van de activiteiten zal in samenspraak met u worden bepaald.

Advieskosten

De vergoeding die u Van den IJssel Financieel Advies betaalt voor onze diensten is gebaseerd op het aantal gewerkte uren die nodig zijn om u van passend advies te voorzien gebaseerd op basis van bovenstaande werkwijze. Ons uurtarief exclusief btw wordt vastgelegd in een overeenkomst tot opdracht. Het is ook mogelijk om vaste prijsafspraken te maken waarbij meer of minderuren niet worden verrekend. U weet dan precies waar u aan toe bent.

Op basis van het eerste gesprek kan een definitieve kostenraming voor u worden afgegeven. In de Overeenkomst tot opdracht worden afspraken vastgelegd. KvK: 70781478|BTW: 1760.20.706.B.01|IBAN: NL 78 KNAB 0257 0892 41 3

Algemene Voorwaarden

Op onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Van den IJssel Financieel Advies van toepassing. Indien gewenst kunnen we u deze doen toekomen.

Van den IJssel Financieel Advies

Boomstede 522
3608 BK Maarssen

06 22 91 99 41

CFP logo vandenijssel financieel advies

Van den IJssel Financieel Advies steunt:

Copyright 2022 © Van den IJssel Financieel Advies I Boomstede 522 3608 BK Maarsen | info@vandenijssel-financieeladvies.nl 06 22 91 99 41

Websitedesign | Designbyelja | Teksten | Angelie-Inkt