Vijf jaar droomlevens realiseren

Het besef dat je voor je eigen financiële toekomst moet zorgen, daalt in.

IJssel Financieel Advies Maarssen diensten
vandenIJssel Financieel Advies Maarssen financiële diensten mijngeldzaken
vandenIJssel Financieel Advies Maarssen financiële diensten ffp

Op 1 februari 2023 is het vijf jaar geleden dat ik mijn carrière in het bankwezen gedag zwaaide en me toelegde op het creëren van financieel overzicht voor particulieren. Dat doe ik sindsdien voor mensen die behoorlijk wat te besteden hebben én voor mensen die maar net rondkomen. Er zijn hele generaties opgegroeid zonder financiële educatie en ik vind dat iedereen zijn financiële situatie moet kunnen begrijpen. Alleen dan weet je welke keuzes je kunt maken en wat die beslissingen betekenen voor jouw situatie.

Een droomleven met een beperkt budget
Ik wil me in dit jaar waarin ik mijn vijfjarig bestaan vier, nog meer toeleggen op mensen die hun droomleven realiseren met een beperkt budget. De meeste mensen zijn heel tevreden als ze een keer op vakantie kunnen en hun boodschappen kunnen doen. Ze hebben niet per se de wens om heel rijk te zijn maar willen alles wel graag goed geregeld hebben. In de komende jaren gaat het pensioenverhaal veel mensen raken en het besef dat je voor je eigen financiële toekomst moet zorgen, begint in te dalen.

Met pensioen na de ‘perfect storm’
Veel 60-plussers die in loondienst zijn, groeiden op zonder financiële educatie. De ‘perfect storm’ van de afgelopen jaren – de pandemie, de oplopende rente, stijgende energieprijzen, en het nieuwe pensioenakkoord – komen bij elkaar in dit tijdvak. Zij weten vaak niet hoe het systeem werkt en staan tegelijkertijd voor belangrijke keuzes. Het is ook een groep waar tegen is gezegd dat de werkgever een pensioen voor hen opbouwt dat goed is. Maar wat is goed? Past het wel bij jouw leven?

Helpen kiezen
Mensen vragen vaak naar scenario’s: ik ben arbeidsongeschikt, wat betekent dit voor mijn inkomen? Wat krijg ik überhaupt aan pensioen? Kan ik misschien toch met 64 stoppen met werken? Mensen willen weten hoe ze hun kinderen kunnen helpen met het kopen van een huis, ook als hun salaris eigenlijk maar net hoog genoeg is om zelf van rond te komen. Anderen vragen zich af wat wijsheid is, wel of niet schenken? Ik wil graag dat mensen zelfredzaam zijn en zelf hun keuzes kunnen maken.

Feestjes moet je vieren
Deze vijfde verjaardag is voor mij een mijlpaal, en feestjes moet je vieren. Ik hou niet zo van de spotlight want het gaat niet om mij maar om mijn boodschap. En dus vier ik dit jubileum door mensen te helpen die ‘normaliter’ niet zomaar bij een financieel adviseur aanschuiven. Dat doe ik door werkgevers aan te spreken binnen hun vitaliteitstraject. Mensen geven signalen zoals ‘ik zou minder willen werken’ of ‘ik wil eerder met pensioen’. Dat is voor de werkgever aanleiding om hun situatie inzichtelijk te laten maken voor mensen door iemand zoals ik. Bovendien realiseren steeds meer mensen dat ze financieel advies nodig hebben. Als mensen al een buffertje hadden, dan merken ze dat ze op moeten gaan letten omdat die buffer anders weg is. Er zijn ook mensen in fysieke beroepen die zich afvragen of ze het wel volhouden nog na de afgelopen drie vier jaar waarin ze het zo zwaar hebben gehad. Als ik eenmaal met je aan tafel zit, gaan we pragmatisch aan de slag. Ik kan inzicht geven in waar je staat, wat de quick wins zijn en wat er anders kan. Ik wil dat mensen zelf aan de slag kunnen namelijk. Kortom: De kennis, het inzicht en het overzicht geef ik. De eerste keuzes maken we vervolgens samen waardoor jij vanaf dat moment mijn hulp niet meer nodig hebt.

‘Met hulp van Denise hebben we inzicht gekregen in onze financiële planning van nu tot in de verre toekomst. Daarbij hebben wij nu ook inzicht in de vooruitzichten in verschillende scenario’s en hebben we enkele acties ondernemen om eventuele problemen te voorkomen.
Denise is erg prettig als gesprekspartner wat natuurlijk erg belangrijk is wanneer je je hele financiële plaatje op tafel legt!’

Jochem Broekhuizen

‘Onze toekomst ziet er ineens rooskleuriger en vooral helderder uit. Dankzij Denise: dankzij haar persoonlijk gerichte aanpak, haar confronterende eerlijkheid en het blijven doorvragen.’

Jan en Angelie

‘Via een relatie kreeg ik Denise Van den IJssel aanbevolen als iemand die me kan helpen met inzicht krijgen in mijn totale financiële huishouding. Met de juiste toepassingen, geduld en Denise haar expertise en professionaliteit heb ik nu een prachtig overzicht van mijn financiële status en heeft ze me op weg geholpen om inzicht te krijgen wat ik met mijn geld kan doen (o.a. beleggen) en hoe ik ervoor sta als ik met pensioen ga. Ook is het heel prettig dat Denise alles rustig kan uitleggen en tevens sociaalvoelend is. Ik ben uitermate blij dat ik contact heb gelegd met Denise en kan haar dus van harte aanbevelen.’

Ingrid Beemer

Van den IJssel Financieel Advies

Boomstede 522
3608 BK Maarssen

06 22 91 99 41

CFP logo vandenijssel financieel advies

Van den IJssel Financieel Advies steunt:

Copyright 2022 © Van den IJssel Financieel Advies I Boomstede 522 3608 BK Maarsen | info@vandenijssel-financieeladvies.nl 06 22 91 99 41

Websitedesign | Designbyelja | Teksten | Angelie-Inkt